Hvem er vi og hvad er vores målsætning

Klinik Kost & Fysioterapi møder oftest klienterne på et tidspunkt i deres sygdomsforløb, hvor de har udtømt alle muligheder for at komme deres lidelse til livs.

Mange føler sig fastlåst i en problemstilling og måske endda opgivet af systemet. De er ofte ude af balance og søger en mere helhedsorienteret tilgang til deres problem.

Vores målsætning er at give personer med kronisk sygdom et redskab til at ændre livsstil så et optimalt helbred kan opnås.

Under et behandlingsforløb hos Kost & Fysioterapi, søger vi dybt ned i årsagerne til en sygdom eller lidelse for at finde essensen. Vi ser ikke isoleret på sygdommen, men søger ind til helheden for at optimere både krop og psyke.

Ud over fysioterapi og kostvejledning tager vi behandlingsmetoder som zoneterapi, kranio-sakralterapi, meditation, massage og akupunktur i anvendelse afhængig af problemets art og omfang.

Vi udreder, hvilke fødevarer klienterne eventuelt er allergiske/intolerante over for, og vejleder i, hvad man sideløbende med behandlingerne selv kan gøre for at forbedre sin tilstand.